ADVISEURS

Casteller is de adviespraktijk van Harrie Ozinga.
Onder de vlag van Casteller werken de volgende mensen:

Nieuw adres per
1 januari
2014

Bezuidenhoutseweg 50
2596 AW Den Haag

06-11316606
ozinga@casteller.nl

Harrie Ozinga
Harrie (bestuurskundige) is oprichter en de spil van Casteller. Hij is een gedreven en creatieve initiator van projecten. Als oliemannetje weet hij behendig verbinding te creëren tussen belangen, mensen en organisaties. Harrie begon zijn carrière bij de ING bank als auditor van hightech innovatieprojecten. Vervolgens was hij bij het miniserie van Economische Zaken als projectleider verantwoordelijk voor het tot stand brengen van complexe samenwerkingsprojecten (onder meer MJA’s). Inmiddels is Harrie 10 jaar actief als consultant en projectontwikkelaar van duurzame innovatieprojecten.

Evelyn Overduin
Evelyn (MSc Industrial Engineering & Design) studeerde af op innovatiemanagement. Haar carrière startte zij bij
De Nationale Investeringsbank als bedrijfskundig adviseur. Inmiddels heeft Evelyn meer dan 20 jaar ervaring in
het integraal beoordelen en adviseren van innovatieve bedrijven en vervult zij een belangrijke brugfunctie tussen enerzijds technisch georiënteerde bedrijven en anderzijds banken, participatiemaatschappijen en overheidsgerelateerde financieringsinstrumenten. Met haar analytische aanpak houdt Evelyn zich binnen het Casteller-team bezig met het uitwerken van business cases en de financiering daarvan.

Harry Houthuijsen
Harry (weg- en waterbouwkundige) is de nestor van Casteller. Harry bekleedde tijdens zijn loopbaan leidinggevende functies bij onder andere Fokker en Hunter Douglas Europe. Bij Hunter Douglas was Harry als directielid verantwoordelijk voor Operations. Als zelfstandig adviseur werkte Harry de afgelopen jaren onder meer voor diverse metaalbedrijven, Agentschap NL SenterNovem, FME en VNMI. Harry Houthuijsen was het afgelopen jaar namens de basismetaal trekker van de Routekaart naar de toekomst, waarin de duurzame innovatiepaden richting 2030 zijn uitgezet. Binnen Casteller en bij klanten staat Harry bekend als bevlogen visionair die complexe problemen op verrassend creatieve manieren weet  te belichten. Buiten het werk wordt Harry geïnspireerd door de ongerepte natuur van Alaska, waar hij regelmatig te vinden is.

Stephan Steverink
Stephan (Wagenings Ingenieur) weet hoe hij organisaties en mensen betrekt en draagvlak creëert. Een out-of-the-box denker die ideeën verbindt met de praktijk en staat voor concreet resultaat. Hij heeft ruime ervaring met het ontwikkelen van projecten, projectvoorstellen en projectleiding. Hij is begonnen als ketenmanager duurzaam produceren en consumeren, zowel in de regio als ook op nationaal niveau. Hij was adviseur namens de overheid bij internationale  samenwerkingsprojecten van Nederlands bedrijfsleven in opkomende markten. Hij heeft gewerkt aan diverse vernieuwende mvo-projecten. De laatste jaren doet hij dit als zelfstandig adviseur. Tevens ondersteunt hij veel organisaties en bedrijven in binnen- en buitenland bij het vormgeven en uitvoeren van trajecten, congressen, events, bijeenkomsten en campagnes. Deze brede ervaring van Stephan maakt dat hij gemakkelijk verbindingen tot stand brengt.

Voor de opzet en uitvoering van opdrachten maakt Casteller gericht gebruik van de kennis en kunde uit het uitgebreide netwerk van de adviseurs. Ook werkt Casteller actief samen met:

A4-nieuws
Alterra
Slim Rijden
Bollwerk Consulting
MMG Advies